ثبت شرکت یکی از ملزومات شروع یک تجارت و یا سرمایه گذاری میباشد که امروزه با گسترش روابط میان افراد ، قوانین حاکم بر روابط و مناسبات میان افراد هم کم کم شکل منسجم تر و کامل تری به خود گرفت.بسیاری از کارها که پیش تر در روابط میان افراد به شکل فردی و بی قاعده در جریان بود به تدریج تحت تسلط قوانین قرار گرفتند و به یک امر اجباری مبدل شدند و بسیاری از امور جاری جامعه در حوزه های بازرگانی – تجارت – خانوادگی و دیگر موارد از شکل فردی خارج شده و تحت نظارت و حاکمیت دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات قرار گرفتند.ثبت شرکت نیز یکی از همین الزامات قانونی است که قوانین و مقررات مخصوصی برای آن تنظیم شده است.قوانین ثبت شرکت برای اولین بار در سال ۱۳۱۰ به قوانین تجارتی ایران راه یافتند که این قوانین در ۱۲ ماده تنظیم شده و به تصویب مجلس وقت آن زمان رسیده است.مطابق مواد ۲ – ۳ – ۴ – ۶ این قانون به الزامی بودن بهترین ثبت شرکت شرکت در ایران تاکید شده است و در غیر این صورت برای موسسان پیگرد قانونی خواهد داشت از طرفی سختگیری زیادی جهت انتخاب نام های خاص وجود دارد که باعث می شود اشخاص حقیقی یا حقوقی برای خود نام های مخالف موازین اخلاقی، شرعی و انسانی انتخاب نکنند و از طرفی این نام ها تضادی با فرهنگ جامعه نداشته باشد.

قوانین ثبت شرکت گستردگی بسیاری دارد اما از اینجا شروع می کنیم که : برای داشتن هر حرفه و یا کسب و کاری، داشتن طرحی از پیش تعیین شده، همراه با برنامه ریزی دقیق و حرفه ای از نظر مالی و اجرایی، می تواند ابتدایی ترین و اساسی ترین گام ها باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه ای که لازم است یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان است در اساسنامه بایستی نام شرکت و نوع فعالیت آن به طور کاملا صریح و آدرس شرکت مرکزی همراه با کد پستی دقیق و تمام شعب آن ( در صورت داشتن شعبه ) قید شود. هر یک از سهامداران به مبلغ اسمی سهام خود در قبال تعهدات شرکت مسئول است. نام شرکت سهامی خاص بایستی سه سیلابی باشد. تعهد سهام با نام و همچنین بی نام سهامداران و مبلغ اسمی سهام شرکت بایستی مشخص و در اظهارنامه قید شوند.

نحوه تقسیم سود و زیان قبل از آغاز فعالیت شرکت باید برای شرکاء روشن باشد.بدیهی است که به طور معمول،نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکاء مساوی باشد یعنی یک شریک به همان میزان که سود می برد در زیان نیز سهیم باشد.تعیین این مهم بر عهده اساسنامه شرکت است. این امر در جهت پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستا و شهرهای کوچک که جمعیت آنها کمتر از بیست هزار نفر می باشد، جمعیت عشایر می باشد. این مهم با توجه به مفاد تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل اجرایی می باشد. Post was generated by GSA Content Generator Demoversion که شما درک درستی از نحوه انتخاب داشته باشید. البته همه مورد ذکر شده بالا با فرض بر این است که شما کلیه مدارک لازم برای ثبت برند را نیز آماده داشته باشید. نرخهای تعیینشده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (۵۵%)، برای تولیدات داخل با نشان بینالمللی به نود و پنج درصد (۹۵%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به صد و بیست و پنج درصد (۱۲۵%) برسد. تا اینکه در اواخر سال ۹۹ روش دیگری برای ثبت شرکت در تهران و برخی از شهرهای بزرگ مانند اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد معرفی شد.